Стандартні зразки (СЗ) складу розчинів

Стандартні зразки (СЗ) складу розчинів іонів металів і неметалів, аніонів та іонів амонію (раніше вони називались ДСЗУ) застосовуються в хімічних методах дослідження природніх, промислових, харчових, біологічних об’єктів на предмет їх складу. Вони забезпечують єдність (простежуваність) результатів фотометричних, атомно-абсорбційних, атомно-емісійних, полярографічних методик та їх точність.
З допомогою стандартних розчинів калібрують прилади, оцінюють чутливість (межі визначення) речовин, визначають вміст катіонів чи аніонів досліджуваних зразків з допомогою побудови калібрувальних графіків.