Стандартні зразки (СЗ) складу розчинів органічних речовин

ДСЗУ органічних речовин ГРХ, ТШХ, спектрофотометрії, ІЧ-спектроскопії

Стандартні зразки (СЗ) складу розчинів органічних речовин
 

Найменування і метод аналізу

Концентрація, мг/мл

Розчинник

 

ДСЗУ 022.22-96 нафтопродукти (37,5% гексадекана, 37,5% ізооктана, 25,0% бензола) ІЧ-спектроскопія

50,00

ССl4

 

ДСЗУ 022.24-96, метанол, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.31-96, ацетон, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.92-98, бензол, фотометрія

1,00

оцтова. к-та

 

ДСЗУ 022.25-96, дихлоретан, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.25-96, дихлоретан, ГРХ

1,00

метанол

 

ДСЗУ 022.35-96, фурфурол, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.94-98, нітробензол, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.91-98, анілін, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.26-96, нафталін, фотометрія

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.34-96, циклогексанол, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.70-96, циклогексанон, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.95-98, етиленгліколь, фотометрія

4,00

вода

 

ДСЗУ 022.93-98, диэтиламін, фотометрія

2,00 ам.азота

вода

 

ДСЗУ 022.32-96, капролактам, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.23-96, етаноламін, фотометрія

2,00 ам. азота

вода

 

ДСЗУ 022.97-98, формальдегід, фотометрія

1,00

вода

 

ДСЗУ 022.98-98, сірковуглець, фотометрія

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.96-98, фенол, фотометрія

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.96-98, фенол, ГРХ

1,00

метанол

 

ДСЗУ 022.33-96, стирол (повітря), фотометрія

1,00

оцтова .к-та

 

ДСЗУ 022.33-96, стирол (вода), фотометрія

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.36-96, СCl4, фотометрія

1,00

МЕК

 

ДСЗУ 022.36-96, СCl4, ГРХ

1,00

метанол

 

ДСЗУ 022.130-00, диаміноефір (флотореагент Лілафлот, фотометрія)

1,00

етанол

 

ДСЗУ 162.6-01, хлороформ, ГРХ

1,00

метанол

 

ДСЗУ 022.131-01, глюкоза

10,00 ммоль/мл

вода

 

ДСЗУ 022.132-01, глюкоза

100,00 ммоль/мл

вода

 

ДСЗУ 162.1-01, етанол, ГРХ

1,00

бензол

 

ДСЗУ 162.2-01, н-бутанол, ГРХ

1,00

бензол

 

ДСЗУ 162.3-01, н-пропанол, ГРХ

1,00

бензол

 

ДСЗУ 162.4-01, ізопропанол, ГРХ

1,00

бензол

 

ДСЗУ 162.5-01, толуол, фотометрія

1,00

оцтова. к-та

 

ДСЗУ 162.5-01, толуол, ГРХ

1,00

метанол

 

ДСЗУ 022.133-02, 2-хлорфенол

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.134-02, 3-хлорфенол

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.135-02, 4-хлорфенол

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.136-02, 2,4-дихлорфенол

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.137-02, 2,4,6-трихлорфенол

1,00

етанол

 

ДСЗУ 022.138-02, пентахлорфенол

1,00

метанол

 

ДСЗУ 162.44-03, епіихлоргідрин

1,00

гексан

    

Строк зберігання – 2 роки з дня виготовлення

 
 

1 ампула містить 6 мл розчину

  

Сферою застосування стандартних зразків складу органічних розчинів здебільшого є контроль показників точності вимірювань вмісту тої чи іншої органічної речовини у водному середовищі.
Стандартний зразок нафтопродуктів розроблено для метрологічного забезпечення методу ІЧ-спектроскопії.