СЗ (ДСЗУ) складу розчинів неорганічних катіонів і аніонів

ДСЗУ розчинів неорганічних катіонів і аніонів

СЗ (ДСЗУ) складу розчинів неорганічних катіонів і аніонів
 

Склад ДСЗУ в ампулі (мг/см3)

Фон конц. Моль/дм3

 

РМ ПК-1: Al/1,00; Cd/0,10; Cu/1,00; Na/0,10

HNO3, 1

 

РМ-23: Cd/1,00; Mn/1,00; Pb/2,00; Zn/1,00

HNO3, 1

 

РМ-24: Fe/1,00; Co/1,00; Cu1,00; Ni/1,00

HNO3, 1

 

РМ-25: Ba/1,00; Ca/1,00; Mg/1,00; Sr/1,00

HNO3, 1

 

РМ-26: V/2,00; Mo/1,00; Ti/2,00; Cr/1,00

HCl, 3

 

РМ-27: K/0,10; Li/0,10; Na/0,10; Rb/0,10; Cs/0,10

HNO3, 0,1

 

РМ-28: Cd/0,10; Fe/1,00; Cu/1,00; Pb/2,00; Zn/0,10

HNO3, 1

 

РМ-29: Al/1,00; Be/1,00; B/5,00; Ge/2,00

HNO3, 1

 

РМ-30: Al/1,00; K/1,00; Ca/1,00; Mg/1,00; Na/1,00

HNO3, 1

 

Si/1,00

NaOH, 0,10

 

Hg/1,00

HNO3, 1

 

Hg/0,10

HNO3, 1

 

Ag/0,10

HNO3, 0,1

 

Ag/1,00

HNO3, 1

 

Au/0,10

HCl, 1,5

 

Pd/1,00

HCl, 2

 

Pt(IV)/1,00

HCl, 1,0

 

As(III)/0,10

HCl, 0,01

 

Al/0,10

H2SO4, 0,1

 

Al/1,00

HNO3, 1

 

Al/10,0

HNO3, 1

 

Ba/1,00

HNO3, 0,1

 

Be/0,10

H2SO4, 0,05

 

V(V)/1,00

HNO3, 1

 

Bi/1,00

HNO3, 1

 

W(VI)/1,00

HCl, 0,5

 

Ge(IV)/1,00

H2O

 

Fe(III)/0,10

HCl, 0,1

 

Fe(III)/1,00

HNO3, 1

 

Fe(III)/10,0

HNO3, 1

 

K/1,00

H2O

 

Ca/1,00

HNO3, 0,1

 

Cd/1,00

HNO3, 1

 

Cd/10,00

HNO3, 1

 

Co/1,00

HNO3, 1

 

Li/1,00

HCl, 0,01

 

Mg/1,00

HNO3, 0,1

 

Mn(II)/0,10

H2SO4, 0,05

 

Mn(II)/1,00

HNO3, 1

 

Mn(II)/10,00

HNO3, 1

 

Cu/0,10

H2SO4, 0,05

 

Cu/1,00

HNO3, 1

 

Cu/10,0

HNO3, 1

 

Mo(VI)/0,10

HCl, 1

 

Na/1,00

H2O

 

Ni/1,00

HNO3, 1

 

Ni/10,00

HNO3, 1

 

Sn(IV)/1,00

HCl, 3

 

Pb/0,10

HNO3, 0,1

 

Pb/1,00

HNO3, 1

 

Pb/10,00

HNO3, 1

 

Se(IV)/0,10

HCl, 0,1

 

Se(IV)/1,00

HNO3, 1

 

Sr/1,00

HNO3, 0,1

 

Sb(III)/1,00

HCl, 3

 

Ti(IV)/1,00

HCl, 3

 

Cr(VI)/1,00

H2O

 

Zn/0,10

HCl, 0,1

 

Zn/1,00

HNO3, 1

 

Zn/10,0

HNO3, 1

 

Cs/0,1

HNO3, 0,01

 

Cs/10,0

HNO3, 0,01

 

Te(IV)/1,00

HCl, 2

 

Tl(I)/1,00

HNO3, 1

 

B(BO3)3-/1,00

H2O

 

N(NH4)+/1,00

H2O

 

N(NO3)-/0,10

H2O

 

N(NO2)-/0,10

H2O

 

(NH4)+/1,00

H2O

 

(NO3)- /1,00

H2O

 

(NO2)-/1,00

H2O

 

Br-/1,00

H2O

 

I-/1,00

H2O

 

SO42-/0,50

H2O

 

S(SO42-)/15,0

H2O

 

SO42-/1,00

H2O

 

SO42-/10,00

H2O

 

Cu/1,00 для полярографии

H2SO4, 0,1

 

Zn/1,00 для полярографии

HCl, 0,1

 

S2-/1,00

H2O

 

SCN-/1,00

H2O

 

HCO3-/1,00

H2O

 

P(PO43-)/0,125

H2O

 

PO43-/0,50

H2O

 

PO43-/5,0

H2O

 

Cl-/0,50

H2O

 

Cl-/1,0

H2O

 

Cl-/10,0

H2O

 

F-/0,10

H2O

 

F-/1,0

H2O

 

CO додецилсульфат натрия, порошок

0,1 г

 

СО цетилпиридиний хлористый, порошок

0,1 г

З метою скорочення часу для метрологічного забезпечення атомно-абсорбційних вимірювань розроблені багатокомпонентні СЗ складу розчинів (РМ), в яких іони металів згруповані із врахуванням їх властивостей та цільового призначення зразка.
Для повірки та градуювання полум’яних фотометрів, атомно-абсорбційних спектрофотометрів розроблені комплекти СЗ деяких іонів металів.
Для метрологічного забезпечення методик виконання вимірювання концентрацій синтетичних поверхнево-активних речовин призначені стандарні зразки катіоного і аніонного СПАВ. ДСЗУ СПАВ являють собою порошки з атестованим вмістом основної речовини (додецилсульфату натрію чи цетилпіридиній хлориду).