Середовище Лейфсона селенітове

Поживні (живильні) середовища
Середовище Лейфсона селенітове
Класифікація—–
Формула—–
Фасовка0,25 кг
Фасовка—–
Фасовка—–