тел/факс (032) 295-10-60, 295-10-61, 067 340 62 74, 050 371 96 16

Засоби дезінфекції

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Повна назва засобу. Засiб дезинфiкуючий Полiдез.
Склад заcобу, вмicт дiючих та допомiжних речовин, має. %., Полiгексаметиленгyанiдин гiдрохлорид (18,6:1:0,9), полiгексаметиленгуанiдин фосфат (1,4:1:0,6), вода до 100,0.
Форма випуску i фiзико-хiмiчнi властивостi заеобу. Прозора зi слабкою опалесценцiєю рiдина вiд безбарвної до блiдо-жовтого кольору. При зберiганнi Полiдезу за температури нижче, нiж 10 ºC, можливе гелеутворення. Допускається випадання осаду, що не впливає на дезiнфiнфікуючі властивостi засобу. Полiдез добре розчиняється у водi. Воднi розчини засобу прозорi, безбарвнi, не мають запаху, не леткi, легко змиваcrься водою з оброблених поверхонь, не викликають корозii, не ушкоджують об'скти, якi виготовленi з металу, скла, гуми, полiмерних матерiалiв, лiнолеуму, кахлю, порцеляни, фаянсу, тканини, дерева, бетону, цегли та поверхнi приладiв, апаратiв, устаткування з лакофарбовим, гальванiчним, полiмерним та iншим покриттям. Дезiнфекцiйний засiб xiмiчно стiйкий. Полiдез не сумiсний з милами, анiонними поверхнево-активними речовинами, концентрованими розчинами хлорактивних речовин.
Призначення засобу. Полiдез призначений для поточної та заключної дезiнфекцiї в закладах охорони здоров'я та в осередках iнфекцiйних хвороб при кишкових i крапельних iнфекцiяx бактерiальної (включаючи туберкульоз) етiологiї, вiрусних (включаючи герпес, гепатити, ВIЛ-iнфекцiю) i грибкових (кандидози, дерматомiкози) iнфекцiяx, а також для профiлактичноi дезiнфекцii у закладах охорони здоров'я, дитячих i навчальних (включаючи дошкiльнi, загальноосвiтнi, позашкiльнi, професiйно-технiчнi, вищi) закладах, на комунальних об'ектах та мiсцях загально громадського користування (готелi, гуртожитки, сауни, лазнi, перукарнi, косметичнi та масажнi кабiнети тощо), в закладах культури, спортивно-оздоровчих, розважальних та транспортно-дорожнiх об'ектах (включаючи рухомий склад всix видiв транспорту, вокзали, аеропорти, морськi та рiчковi порти, кемпінги, мотелi), на пiдприємствах громадського харчування та торгiвлi.
Специфiчнi бiологiчнi властивостi засобу, спектр антимiкробноi дiї. Полiдез виявляє бактерициднi, туберкулоциднi, вiрулiциднi (включаючи збудникiв гепатитiв i СНІДу) та фунгiциднi (щодо грибiв роду кандида, патогенних дерматофiтiв та плiснявих грибiв) властивостi.
На оброблених поверхнях дезiнфекцiйних засiб забезпечує пролонгований знезаражуючий ефект внаслiдок утворення непомiтноi полiмерноi плiвки, яка при потребi легко змивається водою. 1.7. Токсичнiсть та безпечнiсть засобу. Полiдез, вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.1.007-76, належить до мало небезпечних речовии (4 клас небезпеки) при введеннi в шлунок та при нанесеннi на шкiру. У концентрованих розчинах подразнює слизову оболонку очей. У рекомендованих з метою дезiнфекцiї концентрацiях не виявляе шкiрно­подразнюючих властивостей, не подразнює слизову оболонку очей та верхнix дихальних шляхiв. Не спричиняє шкiрно-резорбтивної i сенсибiлiзуючої дiї, не має кумулятивного ефекту. Не виявляе мутагенних, канцерогенних, ембрiотокстичних, гонадотропних, тератогенних властивостей.


Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Повна назва засобу - дезінфекційний засіб "Дезефект".
Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: n-алкілдиметилбензи­ламоній хлорид - 4,5; n-алкілдиметилетилбензиламоній хлорид - 4,5 (діючі речовини); ПАР, регулятор рН, комплексоутворювач, інгібітор корозії, барвник, ароматизатор (допоміжні речовини), вода - до 100%.
Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб являє собою прозору рідину зеленого кольору із запахом ароматизатора. За вимогою споживача до складу засобу можуть не додаватись барвник та ароматизатор. Засіб добре змішується з водою у будь-якому співвідношенні. Робочі розчини засобу прозорі, світло-зеленого кольору, майже без запаху, не спричиняють корозійної та іншої пошкоджувальної дії на матеріали об'єктів обробки, не відбілюють тканини, не фіксують органічні забруднення, зберігають свої властивості при нагріванні до 90 °С. Робочі розчини мають також миючі та дезодоруючі властивості. Підвищення температури робочих розчинів до 50 °С посилює їх антимікробну активність та миючу дію. За необхідності для посилення миючої дії розчинів при обробці сильно забруднених об'єктів до робочих розчинів може додаватись кальцинована сода в кількості до 3 %. Засіб сумісний з милами та аніонними поверхнево-активними речовинами, не займистий, вибухобезпечний.
Призначення засобу. Засіб "Дезефект" застосовують:
 – для знезараження виробів медичного призначення, включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи та медичні інструменти до них, медичних приладів та обладнання, лабораторного посуду, поверхонь у приміщеннях, меблів, санітарно-технічного обладнання, білизни, посуду, предметів догляду хворих при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити та ВІЛ-інфекцію) та грибкової (кандидози, дерматомікози) етіології у вогнищах інфекційних захворювань у лікувально-профілактичних закладах (включаючи біохімічні, бактеріологічні та вірусологічні лабораторії, донорські пункти та пункти переливання крові, патологоанатомічні відділення тощо), дитячих та навчальних закладах, квартирах тощо; Для попереднього промивання перед дезінфекцією виробів медичного призначення, в тому числі жорстких та гнучких ендоскопів та медичних інструментів до них;
 – для дезінфекції і передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (включаючи жорсткі й гнучкі ендоскопи та медичні інструменти до них, стоматологічні інструменти, в тому числі ендодонтичні, а також такі, що обертаються, стоматологічні відтиски, зубопротезні заготовки та ін.), перукарського, манікюрного та косметичного приладдя;
для знезараження головок ультразвукових діагностичних апаратів, шлангів і з'єднувальних елементів наркозно-дихальної апаратури;
 – для поєднаної з передстерилізаційним очищенням дезінфекції виробів медичного призначення, включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи та медичні інструменти до них, стоматологічні, хірургічні, акушерсько-гінекологічні та інші інструменти в лікувально-профілактичних та оздоровчих закладах;
 – для профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань у лікувально-профілактичних закладах, в аптеках, на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметологічної та харчової промисловості; в пансіонатах, санаторіях та інших оздоровчих закладах для дорослих та дітей (кабінети функціональної діагностики, фізіотерапії, бальнеологічні тощо), на підприємствах сфери обслуговування, зокрема, в таких, де надаються послуги, пов'язані з можливістю ушкодження шкіри та слизових оболонок (перукарні, манікюрні, педикюрні, косметичні кабінети), в дитячих дошкільних закладах, школах, середніх спеціальних та вищих учбових закладах, на комунальних об'єктах, на рухомому складі та об'єктах забезпечення залізничного та громадського транспорту, в каретах швидкої допомоги, в громадських місцях (вокзали, готелі, гуртожитки, кінотеатри, підприємства торгівлі і громадського харчування, зв'язку, банківські установи, лазні, сауни, басейни, громадські туалети), в місцях проведення тренувань, змагань, навчально-тренувальних зборів, у побуті та ін.;
 – для дезінфекції на інших епідемічно значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт у відповідності до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів.
Спектр антимікробної дії. Засіб має антимікробні властивості щодо широкого спектру мікроорганізмів, включаючи збудників внутрішньолікарняних інфекцій, холери та туберкульозу; вірусів (у т.ч. вірусів грипу, герпесу, вакцинія вірусу, аденовірусів, ВІЛ, вірусів гепатитів А, В, С, рота-, поліо-, ентеровірусів тощо); грибів роду Candida, збудників дерматомікозів, пліснявих грибів.
Токсичність та безпечність засобу. За параметрами гострої токсичності концентрат засобу належить до IV класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007 (мало небезпечна речовина) при введенні у шлунок, нанесенні на шкіру та при інгаляційній дії у вигляді пару, не має кумулятивної та сенсибілізуючої дії. Концентрат засобу має помірну місцево-подразнювальну дію. Робочі розчини засобу при повторних аплікаціях викликають сухість та лущення шкіри. Аерозолі засобу мають виражену подразнюючу дію на слизові оболонки очей та органів дихання.


 

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Повна назва засобу – дезінфекційний засіб „Сано Бореребад” фасований за ТУ У 24.2-30945492-005.
Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: калію гідроксид – 2,0; ізопропанол – 15,0 (діючі речовини); ізотридеканолетоксилат – 2,0; натрію нітрит – 1,0; вода до 100,0.
Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Прозора рідина від безбарвної до забарвленої у світло-жовтий колір. Має мийні властивості, добре видаляє рештки дентину, крові, слизу, кісткових матеріалів із поверхні інструментів. Має помірний специфічний запах ізопропанолу. Використовується у нативній формі (не розведений). Не ушкоджує виробів із металу та полімерних матеріалів. Засіб не залишає нальоту на оброблених поверхнях, добре змивається. Засіб "Сано Бореребад" не сумісний з кислотами та окисниками.
Призначення засобу. Дезінфекція та очистка медичних стоматологічних інструментів, зокрема стоматологічних свердел та інших обертових інструментів, при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз) етіології, вірусних інфекціях з парентеральним механізмом передачі збудника (гепатити, СНІД тощо) та кандидозах.
Спектр антимікробної дії. „Сано Бореребад” виявляє бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (щодо збудників інфекцій з парентеральним механізмом передачі збудника – гепатити, СНІД тощо), фунгіцидні (щодо грибів роду Candida) властивості.
Токсичність та безпечність засобу. „Сано Бореребад”, відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007, належить до мало небезпечних речовин при введенні у шлунок та при нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки). У нативній формі та концентрованих розчинах подразнює слизову оболонку очей. Поріг подразнювальної дії на слизову оболонку очей встановлений на рівні розчину 50% концентрації. Не виявляє сенсибілізуючих та кумулятивних властивостей.


Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Повна назва засобу – дезінфекційний засіб "Санокварт" фасований за ТУ У 24.2-30945492-003.
Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: N-алкіл-N-бензил-N,N-диметиламонію хлорид – 3,35; N-алкіл-N-етилбензил-N,N-диметиламонію хлорид – 3,30; диметилдидециламоніум хлорид - 3,33 (діючі речовини); спирт ізопропіловий – < 2,0; вода до 100,0.
Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Прозора безбарвна (або голубого чи жовтого кольору) рідина з характерним специфічним запахом поверхнево-активних речовин. Добре розчиняється у воді. Робочі розчини прозорі, безбарвні, мають слабкий специфічний запах поверхнево-активних речовин. Робочі розчини засобу "Санокварт" виявляють мийні властивості, не ушкоджують об’єкти із металу, скла, гуми та полімерних матеріалів, добре змиваються, не залишають нальоту. Засіб "Санокварт" не сумісний з окисниками, аніонними поверхнево-активними речовинами, милами.
Призначення засобу. Поточна, заключна та профілактична дезінфекція у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, дошкільних навчальних закладах та вогнищах кишкових та крапельних інфекцій бактеріальної (крім туберкульозу), вірусної (включаючи парентеральні вірусні гепатити В і С, ВІЛ-інфекцію, рота-, вакцинія- та поліома-віруси) та грибкової (включаючи кандидози) етіології.
Спектр антимікробної дії. "Санокварт" виявляє бактерицидні (за винятком мікобактерій туберкульозу), віруліцидні (щодо збудників крапельних інфекцій та інфекцій з парентеральним механізмом передачі збудника – гепатити, СНІД тощо), фунгіцидні (щодо грибів роду Candida) властивості.
Токсичність та безпечність засобу. "Санокварт" за параметрами гострої токсичності для лабораторних тварин при введенні в шлунок належить до помірно небезпечних речовин (3 клас небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007), при нанесенні на шкіру - до мало небезпечних речовин (4 клас небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007). У нативній формі та у вигляді концентрованих розчинів подразнює слизову оболонку очей. Поріг подразнювальної дії на слизову оболонку очей встановлений на рівні розчину 50 % концентрації. Не виявляє сенсибілізуючих, мутагенних та канцерогенних властивостей.


Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Санософт® – лінійка м’якого рідкого мила для догляду за нормальною шкірою тіла і рук. Толерантне до шкіри значення рН 6,5 допомагає захищати ліпідний шар шкіри і запобігає зневодненню шкіри.

  • м’яка очисна дія для нормальної шкіри;
  • містить компоненти, що відновлюють ліпідний шар;
  • дуже економічний;
  • пройшов дерматологічний тест;
  • знижує кількість мікробів завдяки антимікробним властивостям;

Санософт® та Санософт® LQ мають ідентичний якісний склад і відрізняються лише вмістом мийних компонентів ( Санософт® ≈25%, Санософт® LQ ≈6%).

Області використання.

Миття рук перед хірургічною і після гігієнічної дезінфекції рук, миття та прийняття ванн пацієнтами в хірургії, гінекології, урології, проктології, дерматології, у т.ч. для видалення залишків пластирів і цинкових і гіпсових решток, видалення забруднень та контамінацій у всіх випадках, що вимагають м’якого очищення шкіри.

Застосування.

Гігєнічне миття рук: змочити руки 10 мл води, додати ≈2 мл Санософт® і мити впродовж не менше 30с. Змити водою.

Миття тіла (ванни): нанести ≈40-100 мл Санософт® безпосередньо на зволожену шкіру або за допомогою зволоженої губки чи серветки, ретельно очистити шкіру, змити водою.

Використання мийного розчину: розвести Санософт® водою у ванні з розрахунку ≈20-50 мл засобу на 1 ванну, спінити, утвореною піною промити шкіру тіла, ретельно промити водою.

Склад.

Вода, натрій лауретсульфат, ДЕА кокоамід, натрій хлорид, кокоамідопропілбетаїн, кокоглюкозид, гліцерилмоноолеат, поліоксиетилентридециловий ефір, натрій лаурилсаркозинат, феноксиетанол, 2-бромо-2-нітропропан-1,3-діол, лимонна кислота, барвник, запашка.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Форма випуску: розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 100 мл, або по 500 мл, або по 1 л у пластикових флаконах; по 1 л у пластикових флаконах з дозатором; по 5 л у пластикових каністрах.

Стерилліум має такі властивості: знижує кількість транзиторної мікрофлори шкіри за 30 секунд у 100 тисяч разів; ефективний також і протирезидентної мікрофлори шкіри; швидкодіючий засіб, що зберігає свою дію протягом 1 год. на незахищеній шкірі рук та протягом 3 год. під медичними рукавичками; забезпечує антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичкою, що перешкоджає виділенню резидентноїмікрофлори з глибоких шарів шкіри; не подразнює шкіру; не порушує водно-жирового балансу шкіри.

Сфера застосування: у закладах, на підприємствах, в установах та організаціях охорони здоров’я; в дитячих дошкільних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації; на підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікро біологічної промисловості; на підприємствах харчової промисловості; в закладах громадського харчування та торгівлі; на всіх видах транспорту; на комунальних об’єктах; в закладах соціального захисту; у випадках, коли необхідне дотримання гігієнічних вимог, у т. ч. в побуті при догляді за новонародженими, старими, хворими, в подорожах тощо.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тип препарату.

Фамідез® - комбінований концентрат (робочі розчини 0,25-5%) з високою миючою здатністю для дезінфекції та чистки поверхонь та обладнання на основі альдегіду і четвертинної амонієвої солі з натурального кокосового жиру. Зручний у використанні, містить інгібітор корозії. Рецептура засобу максимально гарантує безпеку персоналу, оскільки вона не містить летких альдегідів, таких як формальдегід чи глутаровий альдегід, не має сенсибілізуючої дії, практично без запаху.

Області використання.

Дезінфекція і миття медичного інвентарю, предметів догляду за хворими, поверхонь усіх типів (підлога, стіни, двері тощо), твердих меблів, приладів, апаратури, устаткування з лакофарбовим, полімерним і гальванічним покриттям, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю тощо, Обробка операційних блоків, зон підвищеного інфекційного ризику.

Застосування.

Дезінфекцію поверхонь здійснюють способом зрошення робочим розчином засобу або способом протирання ганчір’ям, що змочене робочим розчином засобу. При використанні змінних бавовняних чи мікрофібрових насадок (мопів) витрати робочого розчину засобу складають близько 12 мл/м² поверхні. Прибиральний інвентар дезінфікують способом занурення у робочий розчин засобу. Дезінфекцію способом протирання та замочування можна здйснювати у присутності сторонніх осіб та персоналу.

Мікробіологія.

Фамідез® - високоефективний концентрат проти бактерій (включаючи мікробактерії туберкульозу), вірусів (щодо збудників вірусів гепатитів і СНІДу, рота-вірусів), грибків (щодо грибків роду Candida).

Склад.

100 г засобу містить: 9,5 г гліоксалю; 22,0 г діметилбензилкокос-жирноалкіламонію хлориду.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %.

гліоксаль - 9,5, бензалконіум хлорид 22,0 (діючі речовини); ізотридеканолетоксилат - 2,0; 1,2,3-бензотриазол - 0,5 (інгібітор корозії); барвник до 0,01; вода до 100,0.

Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу.

Прозора рідина жовтого або світло блакитного кольору (колір засобу залежить від кольору використаного барвника). Має помірний специфічний запах поверхнево- активних речовин. Добре розчиняється у воді. Робочі розчину засобу прозорі, мають слабкий запах поверхнево-активних речовин, не ушкоджують об'єкти, що виготовлені із металу, скла, гуми, полімерних матеріалів, добре змиваються з оброблених об'єктів, не залишають нальоту. Засіб не сумісний з аніонними та неіоногенними поверхнево-активними речовинами, милами і окисниками.

Призначення засобу.

Заключна та поточна дезінфекція об'єктів у закладах охорони здоров'я та вогнищах кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз), інфекціях вірусної етіології, кандидозах; профілактична дезінфекція у закладах охорони здоров'я.

Спектр антимікробної дії.

Виявляє бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (щодо збудників крапельних інфекцій, ротавірусів та інфекцій з парентеральним механізмом передачі збудника - гепатити, СНІД), фунгіцидні (щодо грибів роду Саndida) властивості.

Токсичність та безпечність засобу.

За параметрами гострої токсичності для лабораторних тварин при введенні в шлунок належить до помірно небезпечних речовин (3 клас небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007) та до мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007). Не виявляє шкірно- подразнювальних властивостей при однократному нанесенні на шкіру білих щурів у дозі 20 мг/см . У нативній формі та концентрованих розчинах подразнює.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Повна назва засобу – дезінфекційний засіб "Санодез форте" за ТУ У 24.2-30945492-002.
Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: глутаровий альдегід 4,5 (діюча речовина); формальдегід 7,6 (діюча речовина); гліколевий ефір 10,0; алкогольетоксилат 10,0; ізотридеканолетоксилат 2,0; запашка 0,1; вода до 100,0.
Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Прозора рідина зеленого кольору з характерним запахом використаної запашки. Добре розчиняється у воді. Робочі розчини прозорі, помірно забарвлені у зелений колір, мають слабкий запах використаної запашки, виявляють мийні властивості. Не ушкоджують вироби медичного призначення із металу, скла, гуми та полімерних матеріалів, добре змиваються, не залишають нальоту. Засіб "Санодез форте" не сумісний з окислювачами, аніонними поверхнево-активними речовинами, милами.
Призначення засобу. Дезінфекція виробів медичного призначення, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз) і вірусної (включаючи вірусні кишкові інфекції та вірусні інфекції з парентеральним механізмом передачі збудника - сироватковий гепатит, ВІЛ-інфекція) етіології, кандидозах. Суміщення дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (за винятком шприців та голок ін’єкційних) при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз) етіології, кандидозах, вірусних інфекціях з парентеральним механізмом передачі збудника (сироватковий гепатит, ВІЛ-інфекція). Стерилізація виробів медичного призначення, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них.
Специфічні біологічні властивості засобу. "Санодез форте" виявляє бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (щодо збудників кишкових інфекцій та інфекцій з парентеральним механізмом передачі збудника – сироватковий гепатит, ВІЛ-інфекція тощо), фунгіцидні (щодо грибів роду Candida) та спороцидні властивості. Засіб виявляє мийні властивості, видаляє білкові, жирові забруднення та залишки крові з поверхонь виробів медичного призначення.
Токсичність та безпечність засобу. "Санодез форте" за параметрами гострої токсичності для лабораторних тварин при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру належить до мало небезпечних речовин (4 клас небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007). У нативній формі та концентрованих розчинах подразнює слизову оболонку очей. Поріг подразнювальної дії на слизову оболонку очей встановлений на рівні розчину 25,0 %. Не виявляє сенсибілізуючих властивостей.


Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

"Хлорамін Б" володіє бактерицидною дією відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу), віруліцидною дією (включаючи збудників поліомієліту, гепатиту В та ВІЛ-інфекції), фунгіцидною активністю, у тому числі проти збудників кандидозу та дерматофітії."

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Повна назва засобу "Хлорантоін" за ТУ У 22902465.004-95.
Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: дихлорантин - 20,0-22,0; 5,5-диметилгідантоїн - 12,0-16,0; натрій триполіфосфат- 9,0-10,0; аніонні поверхнево-активні речовини - 3,2-5,0; натрій бензоат - 0,0-10.0; наповнювач до 100.0. Вміст активною хлору становить не менше, ніж 13.:
Форма випуску і фізнко-хімічні властивості засобу. Сипкий порошок світлих тонів з помірним запахом хлору. "Хлорантоін" марки Т виробляють у формі таблеток. Розчинність у воді становить не менше 20 мг/дм3 . Розчини "Хлорантоіну" та "Хлорантоіну" марки Т прозорі, безбарвні, мають помірний запах хлору. Допускається помірна опалесценція водних Робочі розчини засобу не пошкоджують об'єкти, що виготовлені із металу, скла, гуми, полімерних матеріалів, дерева, кахлю, порцеляни, фаянсу та поверхні медичних приладів і устаткування з лакофарбовим. гальванічним і полімерним покриттям, не фіксують білкові забруднення на поверхні виробів медичного призначення, добре змиваються, не залишають нальоту. Гомогенізують мокротиння та інші виділення.
"Хлорантоін" не сумісний з катіонними речовинами та одно- та багатоатомними спиртами.
Призначення засобу. "Хлорантоін" призначений: - для поточної і заключної дезінфекції в закладах охорони здоров'я та вогнищах кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної і вірусної етіології туберкульозу, дерматомікозів, кандидозів;
 – для передстерилізаційного очищення та поєднання процесів дезінфекції і передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення із корозійностійкого металу, скла, гуми та полімерних матеріалів;
 – для профілактичної дезінфекції в закладах охорони здоров'я, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, харчової промисловості, в аптечних закладах (аптечні склади, аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски), в дитячих дошкільних закладах, в навчально-виховних закладах різних рівнів акредитації, в оздоровчих закладах (будинки відпочинку, санаторії, профілакторії тощо), в закладах сфери відпочинку та розваг, на комунальних об'єктах (готелі, кемпінги, гуртожитки, басейни, сауни, лазні, громадські туалети тощо), на об'єктах комунально-побутового призначення (перукарні, салони краси, манікюрні, педікюрні, косметичні кабінети, пральні, хімчистки тощо), підприємствах громадського харчування, на підприємствах торгівлі, на рухомому складі та об'єктах забезпечення залізничного, автомобільного, водного, повітряного транспорту та в закладах зв'язку, в банківських установах та на інших об'єктах.
Спектр антимікробної дії. "Хлорантоін" має: бактерицидні, туберкулоцидні. віруліцидні, спороцидні та фунгіцидні властивості. Має добрі змочувальні, емульгуючі та мийні властивості. Видаляє механічні, білкові, жирові забруднення, залишки крові, залишки лікарських засобів із зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів та порожнин виробів медичного призначення.
Токсичність та безпечність засобу. "Хлорантоін", відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007 належить до помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок (3 клас небезпеки) та до мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки). У сухому вигляді та концентрованих розчинах подразнює слизову оболонку очей та верхніх дихальних шляхів. У рекомендованих з метою дезінфекції концентраціях не виявляє шкірно- подразнювальних властивостей, не подразнює слизову оболонку очей. Не спричиняє шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії. При багаторазовому надходженні в організм v рекомендованих до застосування концентраціях не спричиняє патологічних змін життєво важливих органів та систем організму. Не виявляє мутагенних, канцерогенних та ембріотоксичних властивостей (за діючою речовиною).


Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дезінфекційний засіб "Дезінфекційний килим" складається з: канини ПВХ – основа поліестер, вага – 580 г/м2, опір на розрізі 2200/5 см, робоча температура -30 +70 ºС; сітки ПВХ – основа поліестер, вага – 250 г/м2, опір на розрізі 1900/5 см, робоча температура -30 +70 ºС; еластичного пінополіуретану, згідно ТУ У-25-2-32298365-001-2005, щільність – 100-140 кг/м3, еластичність по укосу – 30%, марка – ВВ-100-140, температура стійкості -30 +100 С.

ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
Засіб "Дезінфекційний килим" призначений для використання у місцях, де особлива увага приділяється санітарному стану (птахівничі та тваринницькі комплекси, комбікормові заводи, лабораторії, діагностичні та дослідницькі центри, зоопарки, підприємства харчової промисловості, карантинні ділянки, митні пости, аеропорти, залізничні станції, медичні, шкільні і дошкільні установи і т. д.).
"Дезінфекційний килим" розміщують, як правило, на порозі або перед дверма, у так званій «чистій зоні». При нступанні на килимок дезінфекційний засіб просочує підошву взуття, а його надлишки вбираються назад у килимок. Дезінфекційний килимок можна вільно переміщати у будь-які інші місця.
"Дезінфекційний килим" складається з трьох шарів: верхній шар - забезпечує гарне змочування підошви взуття дезінфекційним засобом і характеризується високою абразивною стійкістю; середній шар – має високий ефект поглинання дезинфекційного розчину (кількість дезрозчину подана у таблиці).


Розмір, мм

Товщина, см

Об'єм деззасобу, л

50х50

2 - 3

3

50х65

4

50х100

6

65х100

8

100х100

12

100х200

24


Розчин дезінфектанту поступово наливають спочатку всередину дезкилимка, потім - по краях. Дезрозчин рівномірно розподіляється усередині мату, має лише незначний контакт із повітрям, що запобігає окисній деструкції компонентів дезінфекційного розчину, не дає можливості розчину інтенсивно випаровуватися в повітря; Нижній шар виконаний зі зносостійкої водонепроникної тканини, яка не дозволяє дезінфекційному розчину протікати на підлогу й забруднювати приміщення. "Дезінфекційний килим" легко миється водою, висушується і використовується повторно.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Слід мати на увазі, що бажано увесь час користуватися тим самим дезінфекційним препаратом. Не слід одночасно додавати в килимок дезінфектанти різних складів. Усі без винятку дезінфектанти являють собою хімічно агресивні з'єднання й отже, можуть легко реагувати між собою, у результаті чого утворюються інші хімічні сполуки, що не мають дезінфекційні властивості. Теоретично, у цьому випадку, не виключене також утворення токсичних побічних речовин. Регулярність заправки дезкилимка здійснюється по мірі використання дезінфектанту.

ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ
Транспортувати "Дезінфекційний килим" можна всіма доступними видами транспорту, діючими на території України, що гарантують збереження продукції у її первинному вигляді. Зберігати засіб в прохолодному місці поодалік джерел тепла при температурі не нижче – 20 °С і не вище 35 ºС, окремо від лікарських препаратів, харчових продуктів, в місцях, недоступних для дітей. Гарантійний термін зберігання 3 роки з дати виробництва (при правильному використанні).

Сторінка 2 із 2

© 1997 - 2019 ТзОВ "Сфера сім". Всі права застережено.

Please publish modules in offcanvas position.

Зробити замовлення
Просимо вводити дані, які будуть використані для відправки товару
1000 символів ліворуч